Bilaga 101

En stilla undran, tänk om domstolen faktiskt tycker att hon är trovärdig, svårt att tro det, men man har ju sett rätt korkade domar förr, vi får inte tappa tron …

Stockholm den 28 augusti 2018
Mål T 8880-17; Barbara Broddlinder ./. Bo Sandelin
I egenskap av ombud för Barbara Broddlinder anförs följande.

Barbara motsätter sig alltjämt att den gemensamma vårdnaden består samt att någon form av umgänge regleras mellan Bo och flickorna. Flickorna vill fortfarande inte träffa fadern. Både Ida och Freja har uppnått en sådan ålder och mognad att de ska bli lyssnade på. Som tidigare anförts uppger både Ida och Freja att de båda mår bättre idag när de inte har någon kontakt med Bo.
Om man upprepar samma mantra tillräckligt många gånger så kan man börja tro på att det verkligen finns en grund d:o, det här är väl samma som stod i förra brevet?

Bo har efter sju månader valt att underteckna LSS ansökan. Bo informerades under den muntliga förberedelsen i januari om att Barbara tänkt ansöka om LSS då dotterns behov kräver det. Han har inte försökt samtala med Barbara utan konsekvent vägrat att underteckna ansökan. Bo har ännu inte gett sitt medgivande till Frejas bankkort. Detta resulterande i att Freja blir begränsad i sitt umgänge med vänner. Hon har svårt att följa med på aktiviteter efter skoltid då hon saknar bankkort.
En sista som man måste försöka anföra som anmärkningsvärt beteende ( att barnens far är en drummel ), men tänk om man låtit barnen ha kommunikation med sin far som sig bör, då hade ju detta kunnat vara löst för länge sedan, med det hade väl inte varit lika kul antar jag.

Den ljudupptagning Bo hänvisat till som bevis för att han inte slagit Barbara är inte hela ljud-upptagningen, Bo har redigerat inspelningen och utlämnat väsentliga delar. Påståendet om att det i ljudupptagningen hörs att Barbara slår Freja är felaktigt. Barbara har aldrig slagit Freja. Tvärtom så har både Freja och Ida under utredning berättat om egna erfarenheter av våld från Bos sida.
Naturligtvis måste det ju vara så, detta bevisar naturligtvis också att Barbara aldrig slagit något barn, hur skulle hon kunna göra det när barnens far “klipper och klistrar” . Att det en kraftigt manipulerad unge säger till en socialutredare under sin mammas överseende naturligtvis måste ha ett större bevisvärde.

Barbara har inte försökt inte påverka barnen genom att tala illa om Bo inför dem. Bo menar att Barbara skulle ha anordnat ett firande av ettårsdagen av Bos utflytt från deras liv. Den bild Bo anser visar på detta visar ett ljus och en pizza. Bos namn nämns överhuvudtaget inte.
När man ser på den andra föräldern genom sin egna prisma och tror att dennes anseende är allt som betyder nått för honom, då blir det lätt att man faktiskt glömmer bort att barn påverkas av ens handlingar. Bo, till skillnad från Barbara är inte lika beroende av hur omvärlden ser honom och hans fasad. Barbara verkar som det ser ut här vilja underhålla konflikten på barnens bekostnad.

Bo har anfört att han är orolig för Ida och hänvisat till en dom från Södertörns tingsrätt, B 1285–18. Att Ida skulle ha begått brott på grund av Barbara stämmer inte. Av domen framgår att en tjänsteman på socialtjänsten uppmanat Ida att skaffa en självförsvarsspray då hon upp-gett att hon var rädd för en nära släkting. Denna släkting är Bo. Barbara skaffade därefter fram en laglig försvarsspray till Ida som hon tappade bort. Ida fick då en ny försvarsspray av sin moster. Den försvarsspray som hon fick av sin moster var den som hon sedan greps med.
Rätt mycket bortförklaringar som egentligen är rätt överflödiga, vad det istället handlar om är den här frågan:
– Varför hade Ida överhuvudtaget en pepparspray i sin ägo?

Bo har bifogat bilder på Ida där hon dricker alkohol och röker cigaretter till stöd för att Barbara brister i omsorgen av barnen. Bilderna Bo hänvisat till är i från juni 2017. I juni 2017 var Bo fortfarande en aktiv förälder med lika mycket ansvar för Idas beteende. Barbara är den som talat med Ida om detta. Bo har varken hört av sig till Barbara eller Ida med oro kring bilderna.
Rent tekniskt kan man säga att Bo även idag är en aktiv förälder. Det är dock lite svårt att genomföra rent praktiskt, med tanke på larm, nya lås, hot om polisingripande så snart Bo är i närheten och en allmänt distanserad attityd från barnen. Dessutom finns det anledning att tro att ett gediget arbete lagts ner från Barbaras sida att påverka alla som berör barnen på nått sätt, att motarbeta alla närmanden från Bo’s sida. Jag har på senare tid förstått att det finns ett patologiskt motstånd mot allt vad ansvar heter från Barbaras sida, men i det här aktuella fallet har jag inte haft någon som helst möjlighet att vara behjälplig som fadersgestalt. Allt ansvar i det aktuella fallet måste således tillskrivas Barbara, hur mycket hon än strävar emot.

Gemensam vårdnad förutsätter att parterna kan samarbeta. Samarbetet parterna emellan är idag obefintligt och all kommunikation kring vårdnadsfrågor sker idag mellan ombuden. Den information Bo idag får om döttrarna i egenskap av vårdnadshavare har han vid ett flertal tillfällen använt till att smutskasta Barbara med. Det saknas därmed förutsättningar för att låta den gemensamma vårdnaden bestå.
Jag kan delvis hålla med om att en gemensam vårdnad är helt otänkbar, vad jag istället vill ifrågasätta är hur till vida Barbara är en lämplig vårdnadshavare överhuvudtaget. Informationen som man påstår att jag skulle ha fått och som använt till nån sorts smutskastningskampanj skulle till och med vara intressant att få nu, även så här i efterhand.
Rent spontant så kan jag faktiskt tycka att ett familjehem är ett bättre alternativ än en förälder som lyckats ställa till med så pass mycket oreda som Barbara har gjort. Barnen behöver en trygg plats att återhämta sig på  och en chans att lära känna sin far igen.

I övrigt hänvisas till det som tidigare anförts skriftligen och vid den muntliga förberedelsen.

Som ovan,
Jennica Paulette

Ni får ursäkta alla sarkasmer som smugit sig in bland mina svar, jag börjar lite smått ge upp hoppet om en verklighet utan att någon som Barbara försöker vrida till verkligheten för att den bättre ska passa hennes “image” . Det blir lätt en parodi som då tyvärr inte är lika självklar för alla åskådare. Om man inte är insatt i sakens natur så kan man rätt ofta missa den bakomliggande sanningen när nån som Barbara trollar fram ett bländverk ur hatten. Grymt men tyvärr obönhörligt, att vissa individer inte vill fungera på nått annat sätt. Inte ifall någon annan ska må bra, inte ens de egna barnen. Tänk om leken skulle behöva ta slut nån dag, nä – det vill jag inte, då får jag ju inte reda på vad mera jag skulle kunna komma undan med…. 

Lite underfundigt och från ett annat perspektiv 
Bo Sandelin

L
I
N
G
1997

Vem är Mariola (108)

image

detta hände 1997, detta är också nått som Barbara alltjämt använt som ett "rött skynke"

Feb 7, 1997
Se bilagan Feb 7, 1997
2007

Galenskap från förr (59)

image

Hittade en inspelning från 2007, kan bara konstatera att det inte var annorlunda då. Lika dåligt humör och brist på ansvarstagande redan då. Det jag minns av den här var att jag ville ha ett råd av henne, hon brukade alltid stoltsera med att...

Aug 1, 2007
Se bilagan Aug 1, 2007
2015

Julen 2015 (57)

image

Vi var nog en hyfsat funktionell familj en gång i.a.f. Det fanns julklappar, det fanns julmat och vi fuskade i monopol, som ingen av oss orkade ta reda på hur man ska spela enligt reglerna. Skit samma det var kul i.a.f. En sarkastisk pappa och en...

Dec 24, 2015
Se bilagan Dec 24, 2015

Introduktion och en mera överskådligt lista

image

Lista med länkar samt en liten introduktion till hur man ska se undertexter

Dec 31, 2015
Se bilagan Dec 31, 2015
2016

Antiprofilbilden (113)

image

Det är tydligen inte alls svårt att trampa någon på tårna, och det spelar visst mindre roll att man gjorde det helt oavsiktligt

May 3, 2016
Se bilagan May 3, 2016

Locket på (56)

image

Hur löser man en konflikt ifall man får truten tilltäppt varje gång man försöker komma nånvart

Jun 19, 2016
Se bilagan Jun 19, 2016

Träffar Anastasiia (51)

image

Det var bara en sån där grej som man inte förväntar sig ska hända, jag hade nu varit officiellt separerad från Barbara i trå år, jag hade dock inte frånsagt mig ansvaret att vara till hands när det gällde alla de saker som krävdes för...

Jul 17, 2016
Se bilagan Jul 17, 2016

Dag 4 - Första misstanken (52)

image

Jag räknade fram till att jag ringt Barbara nästan lika frekvent som jag brukade göra, mest för att "Barbabag" nån gång skulle bli klart

Jul 21, 2016
Se bilagan Jul 21, 2016

Frejas logik (20)

image

Inspelat telefonsamtal med Barbara och Freja dagen innan Frejas 10-e födelsedag

Aug 3, 2016
Se bilagan Aug 3, 2016

Ida lånar lokalen (50)

image

Samtalet där jag ringde tillbaka för att jag trodde nått hade hänt, det visade sig dock att detta bara var ett Barbatrix igen.

Aug 16, 2016
Se bilagan Aug 16, 2016

Ny tjej (30)

image

ny tjej, det ska inte vara sånt här, punkt!

Aug 20, 2016
Se bilagan Aug 20, 2016

Lite middag i Nynäshamn (26)

image

Aug 28, 2016
Se bilagan Aug 28, 2016

Berätta aldrig för en n..(31)

image

Berätta aldrig för en narcissist att hen är en narcissist

Sep 9, 2016
Se bilagan Sep 9, 2016

Gaslightning (53)

image

När man inte vet vad som döljer sig bakom agendan så blir det som i "gaslightining". Man ser att nått är galet men man börjar ifrågasätta sig själv istället, då svaret på frågan känns för overkligt för att verka trovärdigt.

Sep 15, 2016
Se bilagan Sep 15, 2016

Födelsedag på akuten (34)

image

14 års dagen som slutade på akuten istället. Om inte det vore nog så tyckte Barbara att detta även var ett utmärkt tillfälle ett visa barnen att deras far inte bryr sig.

Sep 19, 2016
Se bilagan Sep 19, 2016

Planering (29)

image

Innan man gör slag i saken måste man helst ha en plan, Barbara hade snickrat på sin länge

Sep 22, 2016
Se bilagan Sep 22, 2016

Lossas bryta upp (27)

image

Hur gör man ifall man vill vara med någon och när ens ex. fortfarande tror att hon har nått att säga till om?

Nov 15, 2016
Se bilagan Nov 15, 2016

Skolprojekt (21)

image

Skolprojektet som jag hjälpte Ida och Hugo med, ett försök att inspirera till skolarbete, jag hjälpte dem bara med lite grafik,de gjorde allt annat själva

Dec 9, 2016
Se bilagan Dec 9, 2016

Världens bästa mamma (55)

image

Att Ida inte har nån lust att komma hem är tydligen mindre viktigt än att hennes mamma också får sin beskärda del av kakan, se vad man kan åstadkomma med lite drama

Dec 22, 2016
Se bilagan Dec 22, 2016

Introduktion och en mera överskådligt lista

image

Lista med länkar samt en liten introduktion till hur man ska se undertexter

Dec 31, 2016
Se bilagan Dec 31, 2016
2017

Uppgörelsen med golfklubban (74)

image

Lite överdriven polisanmälan var det här, igen

Jan 2, 2017
Se bilagan Jan 2, 2017

Ida behöver hjälp (109)

image

Hur hård ska man vara mot barn? ska man ändå inte ha deras bästa i fokus i första hand

Jan 18, 2017
Se bilagan Jan 18, 2017

Freja är skitstressad (61)

image

- medans hennes mamma har kalas

Feb 8, 2017
Se bilagan Feb 8, 2017

Dagen D (11,12,13,14 & 15)

image

Här kan man fråga sig vad som egentligen var planerat från början, Barbara hade i.a.f. den dåliga smaken att supa sig ganska ordentligt full redan på eftermiddagen den 31-03-17. Tyvärr fungerade inte inspelningen i min telefon helt 100% den...

Mar 31, 2017
Se bilagan Mar 31, 2017

Drottninggatan (19)

image

En vecka efter dagen D ringde jag upp Ida, jag visste att hon gärna hängde vid plattan och i dessa kvarter och när hela Stockholm stannade och höll andan efter att en dåre kommit på ett nytt brutalt sätt att framför en lastbil på. Jag ville...

Apr 7, 2017
Se bilagan Apr 7, 2017

Trakasserad igen (44)

image

Den här råkade jag komma över, ännu ett tydligt exempel på en Barbara som uppmuntrar sina barn till att alliera sig med henne mot den yttre fienden. Hon kommer säkert hävda att hon bara var rädd, vi som har lite distans till verkligheten...

Apr 14, 2017
Se bilagan Apr 14, 2017

Varför kvinnor anmäler men (75)

image

Man kan ställa frågan till varför många kvinnor gärna och frekvent ringer och påkallar polis, finns det en riktig anledning tro?

May 24, 2017
Se bilagan May 24, 2017

Packad Ida (08)

image

Saker som cirkulerar på nätet och som Barbara inte ser som ett så stort problem. Vet inte exakt datum då dessa är tagna men en rätt så kvalificerad gissning är Maj-Juni 2017. Vilket i praktiken betyder att Ida inte hunnit fylla 15 år när...

May 30, 2017
Se bilagan May 30, 2017

Involvera barn i vuxensaker (62)

image

Att involvera barn i ett vuxendilemma, eller att kidnappa deras konton, inga solida bevis men med tanke på vad som poppat upp på dessa med jämna mellanrum så får jag en känsla att det inte barnen själva som håller i alla trådar.

Jun 5, 2017
Se bilagan Jun 5, 2017

Hemligt nummer (54)

image

Jag är så gott som helt säker att jag uttryckligen bad alla inblandade om att Barbara inte skulle ha mitt nya nummer, jag ville undvika att konflikten skulle eskalera mera bara för att hon skulle kunna göra sina utfall den vägen också

Jun 13, 2017
Se bilagan Jun 13, 2017

Hon är sig lik (46)

image

Snälla, snälla, snälla – finns det verkligen inte nån duktig psykolog där ute som skulle kunna förklara för mina barn vad deras mamma är för sort? Att nått sådant åker ut i flödet på sociala media är väl nästan på gränsen till...

Jun 20, 2017
Se bilagan Jun 20, 2017

Hoovering (71)

image

Varför skriver man sådana "kärleksbrev" ifall man är ärlig med sitt uppsåt?

Jul 2, 2017
Se bilagan Jul 2, 2017

Ny bottennivå? (42)

image

Jag tänkte så här, att jag visst måste berätta om det här för dig. SVT ska göra ett program “om våld i nära relationer” och vi ska delta där. Jag vet ännu inte när, men när jag vet själv så får du också reda på det. Det vore...

Jul 26, 2017
Se bilagan Jul 26, 2017

Droger? - prova på du, det gjorde jag (63)

image

Drogliberala morsan, jag har ju hört och sett Barbaras inställning till att en då inte ännu 15-årig dotter använder sig av droger

Jul 27, 2017
Se bilagan Jul 27, 2017

Jocke Långhår (43)

image

En rätt oskyldig grej kan man tycka, men som det ser ut inte en isolerad incident. Ska den här "människan" verkligen vara den som är huvudansvarig för att mina barn växer upp till ansvarsfulla vuxna?

Aug 11, 2017
Se bilagan Aug 11, 2017

Kompisförslag, 15 st (32)

image

Jag tror att ungarna vid det här laget höll med Barbara om att sånt är ok, Ida trodde i.a.f. att det var jag som låg bakom detta.

Aug 18, 2017
Se bilagan Aug 18, 2017

Anastasiias kompisar (36)

image

När man gör nått så pass privat som att man tar några bilder på varandra av typen "mindre kläder" så gör man detta som regel för att man tycker sån är kul själv, inte för att man vill skylta med dessa överallt, detta var tämligen...

Aug 24, 2017
Se bilagan Aug 24, 2017

Nya Facebook kompisar (72)

image

Rätt logiskt ifall man vill jäklas med någon - rätt omoget om man ska vara förebild för barn

Aug 24, 2017
Se bilagan Aug 24, 2017

Bara myndigheter att frukta (47)

image

Sep 9, 2017
Se bilagan Sep 9, 2017

Hämta bilen mitt i natten (64)

image

Jag vet inte hur själva upphämtningen av "Barbaras bil" gick till i praktiken, men jag vet att barn var involverade...

Sep 10, 2017
Se bilagan Sep 10, 2017

Telefonen, närå, eller kanske (49)

image

Nu får du faktiskt bestämma dig.

Sep 12, 2017
Se bilagan Sep 12, 2017

F.d. Arbetsgivare (37)

image

Alla vuxna, gillar ibland leka vuxenlekar, men så råkade Barbara få tag i telefonen med alla konton öppnade

Sep 19, 2017
Se bilagan Sep 19, 2017

Nakenbilder igen (45)

image

Sep 19, 2017
Se bilagan Sep 19, 2017

Hemma hos Farmor (09,10,24 & 25)

image

Av en slump sprang jag på Ida, Ganska plötsligt ville hon komma mycket närmare sin farmor, de hade tydligen redan träffats några gånger innan den dagen då jag glömde mina glasögon där. Det var en ganska fjättrad unge som jag och...

Sep 21, 2017
Se bilagan Sep 21, 2017

Privat hemsida! (35)

image

Sep 22, 2017
Se bilagan Sep 22, 2017

Ida slåss igen (22)

image

Film från mina kameraglasögon på parkeringsplatsen där jag försökte få till en förlikning med Ida.

Oct 14, 2017
Se bilagan Oct 14, 2017

Flying monkey IV (68)

image

Jag behåller gärna min uppfattning om Frida för mig själv, detta är dock en person som lika gärna skulle kunna ha vit käpp och ledarhund

Oct 23, 2017
Se bilagan Oct 23, 2017

Migrationsverket (38)

image

Oct 24, 2017
Se bilagan Oct 24, 2017

Påverkad och klar (69)

image

men då så, feminist javisst,  varför ens föröka förklara nått för en person som redan vet vad de vill veta?

Nov 1, 2017
Se bilagan Nov 1, 2017

Kista centrum (07)

image

Vi bestämde oss för att göra ett som vi då trodde sista medlingsförsök, det sa Barbara också att hon ville. Efter fyra timmar av ett fruktlöst malande förstod vi att den ända lösningen som Barbara kunde tänka sig att acceptera, var att...

Nov 6, 2017
Se bilagan Nov 6, 2017

Bad Anastasiia att inte lyssna på denna (73)

image

Hur klarar man säga så många otrevliga saker om en annan person på så kort tid

Nov 7, 2017
Se bilagan Nov 7, 2017

Hon ljuger så bra (48)

image

Fakta! som t.ex. summor är rätt bra att kunna använda som ett mått på sanningshalten i vad en person säger

Nov 13, 2017
Se bilagan Nov 13, 2017

Barbara den allsmäktiga (60)

image

Konsekvenser? förmågan att förstå konsekvenser, nä inte riktigt nödvändigt när man lever i en drömvärld och känner sig all jämnt omnipotent och över alla konsekvenser som finns därute

Nov 29, 2017
Se bilagan Nov 29, 2017

Kohandel med Barbara (106)

image

Kohandel, och varför man inte har nått för att kohandla med Barbara

Dec 9, 2017
Se bilagan Dec 9, 2017

SMS med Barbara (06)

image

SMS från dagen D fram till 14-12-2017

Dec 14, 2017
Se bilagan Dec 14, 2017

Introduktion och en mera överskådligt lista

image

Lista med länkar samt en liten introduktion till hur man ska se undertexter

Dec 31, 2017
Se bilagan Dec 31, 2017
2018

Partiska utredare? (23)

image

Röstupptagning av samtal med utredarna där de hävdar att jag kallar min dotter för ett monster

Jan 17, 2018
Se bilagan Jan 17, 2018

Barbaras bevis (16,17 &18)

image

Film som Barbara bifogat som bevis i mål T-9446-17, som enligt mig påvisar bristande förmåga att vara en förälder.

Feb 6, 2018
Se bilagan Feb 6, 2018

Pepparspray? (65)

image

Vi lär väl aldrig få reda på ifall det var mamma eller moster eller vem 17 det var som tog initiativet till att utrusta Ida med en pepparspray i syfte att skydda sig mot sin far, men det spelar egentligen ingen roll nu, Ida har åkt på sin...

Mar 19, 2018
Se bilagan Mar 19, 2018

Ett års firande (39)

image

Barbara hade väl den dåliga smaken att först ljuga för polisen och försöka få dem att bura in mig, sen ett år efter det fira på det här viset- alltså, ett år efter dagen D

Mar 31, 2018
Se bilagan Mar 31, 2018

Barbaras ombud (03)

image

Ett förlikningsbud till, typ 4 eller 5 i ordningen beroende på hur man räknar, dock lät hon meddela att go'da yxskaft fortfarande är ståndpunkten.

May 3, 2018
Se bilagan May 3, 2018

sex meddelanden (02)

image

En arg Barbara ville framföra att hon inte alls är hotfull

May 18, 2018
Se bilagan May 18, 2018

Ett förtal kanske? (40) K774756-18

image

K774756-18 anmäld - Råkade komma över den här ganska nyligen, men jag misstänker att den inte är den enda i sitt slag.

May 25, 2018
Se bilagan May 25, 2018

Två till då, lite elakare (04)

image

Som svar på mitt försök att medla fick vi detta istället

May 30, 2018
Se bilagan May 30, 2018

Barbaras krigsförklaring (28)

image

Och så vässar vi till det lite till

Jun 2, 2018
Se bilagan Jun 2, 2018

Övergrepp i rättssak (66) K693313-18

image

Ida är tydligen en riktigt duktig lite soldat i hennes mammas armé. Att skicka in ett barn och låta ett barn bli inblandat i nått som det då finns risk blir klassat som "övergrepp i rättssak" Är detta sättet som en ansvarsfull vuxen...

Jun 4, 2018
Se bilagan Jun 4, 2018

Yttrandefriheten? (67)

image

Jodå, jag lade upp en youtube video och reaktionen lät inte vänta på sig. Jag har där emot lite svårt att se vilket samband dessa skulle ha till Barbara Broddlinder

Jun 24, 2018
Se bilagan Jun 24, 2018

Förtal & olaga hot (58)

image

Då har vi samlat på oss 4 st youtube filmer, eftersom kanalen inte längre är tillgänglig kan jag bara gissa att det är dessa fyra som Barbaras anmälningar gäller. Jag har dock lite svårt att hitta det som hon anmärker på i dessa...

Jun 28, 2018
Se bilagan Jun 28, 2018

Medlingsförsök med barnen (33)

image

Ett sista tappert försök att komma till talls med ungarna, båda två och även Hugo (som också bor där) men det blev lite hursomhelst med det, antar att de ser Shrek när de ser mig, eller en förvrängd variant på temat. Det låter som att...

Jul 2, 2018
Se bilagan Jul 2, 2018

Eminem biljetter (41)

image

Inget som Barbara egentligen har att skaffa med, men det finns belägg att tro att även den här konserten använde på ett synnerligen skickligt sätt för att bredda klyftan mellan mig och Ida.

Jul 2, 2018
Se bilagan Jul 2, 2018

Svarsbervet (70)

image

Vi gör även denna tillgänglig för berörda parter

Aug 8, 2018
Se bilagan Aug 8, 2018

Att betala för sig (102)

image

Denna kommer att kosta henne företaget, d.v.s. om hon gå vidare med den - vilket jag är 99% säker att gör

Aug 13, 2018
Se bilagan Aug 13, 2018

min teori (100)

image

Inte vad man skulle kunna kalla för ett bevis i laglig mening, dock en förbannat bra beskrivning av vad som pågått bakom min rygg under hela förhållandet egentligen

Aug 19, 2018
Se bilagan Aug 19, 2018

Några små kommentarer (101)

image

En stilla undran, tänk om domstolen faktiskt tycker att hon är trovärdig, svårt att tro det, men man har ju sett rätt korkade domar förr, vi får inte tappa tron ...

Aug 28, 2018
Se bilagan Aug 28, 2018

Ditt ansvar tänk på det (103)

image

Jag har väl aldrig ifrån sagt mig något föräldraansvar, men att förse mig med handklovar och hävda att jag även är ansvarig för Barbaras tilltag känns något orimligt

Oct 11, 2018
Se bilagan Oct 11, 2018

Ett potpurri (104)

image

har blivit anklagad för att jag "klipper och klistrar" - den här gången är det just detta jag gjort, under okt-nov 2017 lyckades jag samla på mig lite dryg 10 timmar samtal mellan Barbara och min mamma där Barbara febrilt försökte övertyga...

Oct 30, 2018
Se bilagan Oct 30, 2018

Historien om barbabag (105)

image

Att drömma om att ha ett företag är en sak att faktiskt vara ansvarig för att det ska fungera är en annan nivå, då kan det bli otäckt

Nov 4, 2018
Se bilagan Nov 4, 2018

Girighet (107)

image

Tänk om den egentliga orsaken till att hon manipulerat en hel omvärld ( inklusive sina egna barn ) inte alls handlar om något annat än lite gammal "hederlig" GIRIGHET ? - typ ett hus för c.a 5 000 000.- kan det vara orsaken till allt hon...

Nov 5, 2018
Se bilagan Nov 5, 2018

Anastasiia's Personliga Brev (05)

image

Anastasiia ville bidra med en sak

Nov 26, 2018
Se bilagan Nov 26, 2018

Facebook kompisförfrågan (110)

image

6:17  följande morgon att det en dylik på min sida

Nov 29, 2018
Se bilagan Nov 29, 2018

narcissistisk personlighetsstörning (112)

image

Kan vem om helst ställa ut en sådan diagnos ?

Nov 30, 2018
Se bilagan Nov 30, 2018

Umgänge enligt soss. (111)

image

Detta kan innebära att Bo skickar kort till barnen och uppmärksammar högtidsdagar.

Dec 24, 2018
Se bilagan Dec 24, 2018

Introduktion och en mera överskådligt lista

image

Lista med länkar samt en liten introduktion till hur man ska se undertexter

Dec 31, 2018
Se bilagan Dec 31, 2018
2018