Bilaga 70

Detta gick iväg till rätten 2018-08-08

Järfälla 2018-08-08

Solna Tingsrätt

Box 1356

171 26 Solna

T 8880-17

Vi är i alla fall överens om att mittenalternativet faller bort, ”stora samarbetssvårigheter” används flitigt som en formulering. Jag skulle vilja omformulera den frasen något. Sent omsider har jag kommit fram till slutsatsen att det då finns lägen där den en parten inte vill samarbeta, bara för att ett sådant beteende just ligger i fas med agendan som vederbörande råkar ha. Sen om anledningen till detta också är legitim och för barnens bästa, är egentligen en helt annan fråga. På nått sätt tycker jag att vi först måste få denna fråga besvarad, bara för att vi ska kunna få fram den riktiga anledningen till att Barbara numera tycker att kompromisslösningar och alla former av samarbete är helt förkastliga.

Så, Barbara vill inte samarbeta med Bo, vilken anledning kan det finnas till detta tro? Enligt henne själv beror det på hotfulla situationer, misshandel och ett kroniskt våldsinferno som då tydligen pågått så länge hon kan minnas. Något sådant kan ju i sig låta som en tillräckligt legitim anledning till att vägra samarbeta med någon. Frågan kvarstår dock, är Barbaras påståenden riktiga och finns det grundade belägg för att helt förutsättningslöst ta alla hennes utlåtanden ordagrant?
Jag kommer att försöka styrka att Barbara farit med halvsanningar, ganska sofistikerade manipulationer och ibland rena lögner. Barbara har skapat en miljö där sanningsbegreppet är en flyktig företeelse och där det mesta bara handlar om att inte bli ertappad. Ingen trygg tillvaro för barn med andra ord.

Jag har i flera år, trots uppbrottet mellan mig och Barbara ändå gjort vad jag kunnat för att ta mitt ansvar som förälder. Hjälpt till med praktiska och ekonomiska ting där jag kunnat. Jag kände dessutom att jag ville vara behjälplig i vad jag trodde var en gemensam strävan att bygga upp ett fungerande företag. Så att Barbara dels skulle kunna ha en inkomst och dels kunna få sitt önskemål om att vara egen företagare uppfyllt. Min motivation d:o var att jag då trodde att hon även skulle bli mindre labil som person och kunna vara ett bättre stöd till våra barn. Jag måste dock erkänna att jag nu känner mig ganska dum, nu när jag själv fått uppleva hur hon egentligen tänkte där.
Ansvaret att självständigt driva ett företag verkar ha blivit för mycket för Barbara att bemäktiga.

I mars 2017 iscensatte Barbara en plan som hon länge pratat om, men som jag inte trodde att hon någonsin skulle våga genomföra, den lät nämligen varken realistisk eller som nått jag kunde föreställa mig att en människa var kapabel till. Dessa påståenden avfärdades därför av mig som något hon bara sa när hon var i uppbrottstillstånd och som hon säkert inte menade. Det verkar som att jag hade fel, Barbara är visst kapabel till illgärningar, som jag nu verkar vara tvungen att styrka i en domstol.

Jag måste därför påstå att det Barbara hävdar är baserat på hennes villfarelser och att den värld hon nu försöker skapa bara är ett önsketänkande utan verklighetsbakgrund. Att hon begått så pass grova manipulationer att barnens tillvaro satts på ända och deras förhållande till deras far i det närmaste är raserat. Att ta ifrån någon som inte ännu lärt sig att tänka helt självständig möjligheten att själv forma sina åsikter på ett objektivt sätt. Detta är enligt mig högst anmärkningsvärt och skadligt beteende som jag har svårt att se kan tolereras.
Kan det vara så att det i själva verket är Barbara som är den mindre lämpliga föräldern?

Vi har genom åren visst haft våra duster och det har visst förekommit hårda ord och vid några tillfällen även det som skulle klassas som handgemäng (fasthållning av en uppretad Barbara, taffliga försök att lugna ner en uppretad Barbara och reflexmässigt söka skydd då flygande föremål far genom luften p.g.a. en uppretad Barbara) En rätt normal infrastruktur där den ena parten i alla lägen måste ha alla rätt. Att Barbara nu försöker rentvå sig själv och istället framställa mig som en tämligen korkad individ som inte har några andra medel att kommunicera med än att ta till våld. Nu när jag läser hennes beskrivning av mig, så verkar jag vara en person som både saknar talförmåga och alla former av empati och som har ungefär samma kommunikationsförmåga som en fastkedjad hund. Jag vågar påstå att hon lagt ner väldiga mängder energi på att få mig att framstå just på det där sättet. Detta är som jag ser det inte helt oplanerat heller. Barbara har sakta men metodiskt lagt ner ett gediget arbete att skapa en figur som alla ska frukta och fly undan ifrån.

Och hon har gjort ett bra jobb!

När jag tittar tillbaka idag såg föräldraskapet mera ut som en tävling om vem som skulle vara den bästa föräldern, inte om att barnen ska kunna växa upp i en miljö där basala saker så som villkorslös kärlek är en självklarhet. Jag är sorgligt medveten om att jag lät mig svepas med i leken, det var helt enkelt för turbulent där och jag hade för lite erfarenhet själv för att kunna distansera mig tillräckligt från infernot. Jag har idag svårt att se Barbara som något mera än ett trotsigt barn själv.
Utan förmågan att se till något annat än sina egna materiella och emotionella behov. Hon har skapat en verklighet där alla som säger nått emot henne eller som inte lyder minsta vink straffas obönhörligt. Ett eget drottningdöme där hon själv är berättigad till all uppmärksamhet.

Jag är väl medveten om vilka svårigheter ensam vårdnad för mig skulle innebära. Efter mer än ett år av isolering där Barbara matat ungarna och deras näromgivning med historier om vilken hemsk demon deras far är och alla fruktansvärda saker som han gjort mot deras stackars mamma. Det kommer att behövas ett omfattande terapiarbete för att mina barn ska våga ha någon tillit till mig igen. Jag är dock beredd att lägga in alla resurser som jag kan uppbringa för att detta ska bli en fungerande lösning på sikt. Alternativet att Barbara ska få fortsätta att infantilisera barnen och utnyttja dem till sin egna agenda är för mig inte nått alternativ idag. Det är fina ungar som både är kloka och förståndiga, men som aldrig sett verkligheten utan sin mammas filter. Jag håller därför inte med om påståendet att de skulle ha uppnått en sådan mognad att de kan bilda sig en uppfattning om sin mammas spel och vad som egentligen pågått bakom kulisserna. Jag behövde själv tiden ifrån Barbara för att jag skulle kunna greppa hur en verklighet utan hennes inflytande kan se ut.

Jag måste även korrigera en liten detalj som utredarna kanske misstolkat något. Om några månader är det jag som är den som kan ombesörja att barnen har någonstans att bo, Barbara har som jag ser det i flera år ockuperat huset som enligt barnens farmor är mitt arvgods. Hon ska därför avhysas därifrån snarast möjligt. Anledningen till att vi inte vidtagit några sådana åtgärder har just varit att Barbara gömt sig bakom argumentet ”för barnens bästa”. Vi d.v.s. Barnens farmor och jag har kommit fram till en gemensam slutsats. Det som pågått under en längre tid nu är enligt oss inte alls till barnens bästa. Barbara har genom sitt ansvarslösa handlande äventyrat möjligheterna till en trygg inkomst för alla inblandade. Som det ser ut idag är därför en avhysning av Barbara en åtgärd som måste till för att stadshypotek ska släppa på tumskruvarna något och antingen låta farmor belåna huset mera eller sälja detsamma, (detta är dock något som vi vuxna får diskutera tillsammans med Ida och Freja när problemet är avhjälpt).

Så fortsätter vi att läsa ”hotfullt” ,”utåtagerande”, man fortsätter alltså att tolka allt som sagts på ett subjektivt och polariserat sätt, jag hade väl sagt att Ida var ett ”monster”, att samma sorts monster som hennes mamma är håller på att skapas. Har Barbara ett sådant inflytande på alla berörda parter, eller väljer man själv att tolka saker på ett subjektivt sätt, jag vet inte.
Man i vanlig ordning verkar man ha utlämnat faktumet att Ida pojkvän utdelade de fem första slagen, på nått märkvärdigt sätt så har detaljer som dessa en förträfflig förmåga att alltid falla bort.

Att jag försökt att komma i kontakt med mina barn har jag svårt att se som nått negativt, däremot är detta nått som stör Barbara väldigt mycket. Jag har förstått att hon gärna gör det omöjligt för mig att komma till tals med mina barn, anledningen till detta kan jag bara spekulera i. Men den mest troliga anledningen till att Freja isolerats så pass hårt kan enligt mig vara att hon var vittne till Barbaras iscensatta incident i Mars 2017.

Vad Frejas rektor anbelangar vet jag ännu inte ifall jag ska vara besviken på hennes beteende eller om det som hävdas i brevet här kanske rentav är taget ur luften. Jag låter därför min bedömning bero tills jag pratat med henne igen så som vi avtalat. Carina Schedvin fick en länk till uppgifterna efter att hon själv önskat att se materialet i syfte att kunna bilda sig en bättre uppfattning om läget. Jag kan väl tycka att det kanske var lite överivrigt att infria hennes begäran, men när man är så pass isolerad så tar man till all hjälp som erbjuds. Vid det första av våra två samtal kom vi nämligen överens om att Barbara inte skulle konfronteras med materialet och att vårt samarbete skulle hållas på en vuxen nivå, enbart för Frejas bästa.

Det är märkvärdigt att precis allt jag säger eller gör omvandlas till nått opålitligt, obehagligt, hotfullt eller våldsbejakande av Barbara, det är en rätt störande process som jag fått beskåda varje gång. Allt som går att vända till nått negativt vänds också till nått annat än vad det från början är menat som. Jag ville återigen bara försöka prata med mina barn, fast genom Barbaras filter så kan jag bara ”kränka”, ”hota”, tala nedlåtande”. Så att alla sen är rädda för ”monstret”och så att Barbara kan fånga upp alla hon själv skrämt upp igen och spela hjälte. Antingen hjälte eller offer, det som gagnar situationen bäst.
Det är vi står enade mot monstret, men vi får inte säga till nån att det är mamma som skapat honom.

Är ett sådant beteende tänkt att gagna barnens bästa och bejaka deras utveckling?

Ang. LSS – jag ifrågasatte och ville ha till en dialog om hur vi bäst skulle kunna lösa situationen. Jag har aldrig motsatt mig att min dotter inte skulle få hjälp, men så har vi Barbafiltret igen.

Den fria viljan!


Inte ens gud ska väl egentligen kunna gå emot den fria viljan, det är i alla fall så som det låter när Morgan Freeman spelar gud i ”Bruce den allsmäktige”. Jag som är en vanlig dödlig individ ska definitivt inte ens tänka tanken. Ingen av oss bör enligt några normer gå emot någons fria vilja.

Hur kan då två små människor som inte har något annat perspektiv kunna veta att de agerar enligt sin fria vilja? Det största ticket som Belsebub lyckades åstadkomma var väl att övertyga alla att hen inte finns på riktigt. Mina barn har idag inte perspektivet som krävs för att de ska kunna göra sig en klar bild om vad som är rätt och vad som helt enkelt är åt helvete.

Vi har ganska ofta varit överens om barnens uppfostran, vi har båda sagt att det är bra att ta för sig och komma framåt med det man företagit sig. Jag vill gå så långt som att säga att den typiska frågan för alla egoistiskt lagda individer, ”vad får jag ut av detta?”. Att jag ställt mig bakom när Barbara förmanat barnen att vara försigkomna och fräcka i sitt sätt. Jag kan väl bara ha tyckt att detta inte får vara den enda frågan man ställer till sig själv.

Sen jag lyckats slita mig fri från Barbara, har jag lärt mig att sätta gränser och att veta hur man bör göra för att en egenrättfärdigande individ inte ska kunna ta kontrollen, i synnerhet inte om syftet är att skada och utnyttja. Jag vet att om världen ska kunna bli en plats där kärleken inte är villkorad och där den fria viljan är en självklarhet, så måste vi som har lite empati, just bara skaffa oss förmågan att helt enkelt bara kunna säga NEJ!

Är det för mycket begärt av en far att önska att hans barn ska få en ärlig chans i livet och att de ska kunna slippa en miljö där konflikter och manipulationer står på dagordningen?

Kan det vara så fel att ha förmågan att göra sina egna val utan att hela livet behöva få sina känslor bekräftade av någon som bara ser till sin egna agenda i först.

Det är allt jag önskar till mina fantastiska ungar, det och massor med glass förstås.

Med vänlig hälsning

Bo Sandelin

L
I
N
G
1997

Vem är Mariola (108)

image

detta hände 1997, detta är också nått som Barbara alltjämt använt som ett "rött skynke"

Feb 7, 1997
Se bilagan Feb 7, 1997
2007

Galenskap från förr (59)

image

Hittade en inspelning från 2007, kan bara konstatera att det inte var annorlunda då. Lika dåligt humör och brist på ansvarstagande redan då. Det jag minns av den här var att jag ville ha ett råd av henne, hon brukade alltid stoltsera med att...

Aug 1, 2007
Se bilagan Aug 1, 2007
2015

Julen 2015 (57)

image

Vi var nog en hyfsat funktionell familj en gång i.a.f. Det fanns julklappar, det fanns julmat och vi fuskade i monopol, som ingen av oss orkade ta reda på hur man ska spela enligt reglerna. Skit samma det var kul i.a.f. En sarkastisk pappa och en...

Dec 24, 2015
Se bilagan Dec 24, 2015

Introduktion och en mera överskådligt lista

image

Lista med länkar samt en liten introduktion till hur man ska se undertexter

Dec 31, 2015
Se bilagan Dec 31, 2015
2016

Antiprofilbilden (113)

image

Det är tydligen inte alls svårt att trampa någon på tårna, och det spelar visst mindre roll att man gjorde det helt oavsiktligt

May 3, 2016
Se bilagan May 3, 2016

Locket på (56)

image

Hur löser man en konflikt ifall man får truten tilltäppt varje gång man försöker komma nånvart

Jun 19, 2016
Se bilagan Jun 19, 2016

Träffar Anastasiia (51)

image

Det var bara en sån där grej som man inte förväntar sig ska hända, jag hade nu varit officiellt separerad från Barbara i trå år, jag hade dock inte frånsagt mig ansvaret att vara till hands när det gällde alla de saker som krävdes för...

Jul 17, 2016
Se bilagan Jul 17, 2016

Dag 4 - Första misstanken (52)

image

Jag räknade fram till att jag ringt Barbara nästan lika frekvent som jag brukade göra, mest för att "Barbabag" nån gång skulle bli klart

Jul 21, 2016
Se bilagan Jul 21, 2016

Frejas logik (20)

image

Inspelat telefonsamtal med Barbara och Freja dagen innan Frejas 10-e födelsedag

Aug 3, 2016
Se bilagan Aug 3, 2016

Ida lånar lokalen (50)

image

Samtalet där jag ringde tillbaka för att jag trodde nått hade hänt, det visade sig dock att detta bara var ett Barbatrix igen.

Aug 16, 2016
Se bilagan Aug 16, 2016

Ny tjej (30)

image

ny tjej, det ska inte vara sånt här, punkt!

Aug 20, 2016
Se bilagan Aug 20, 2016

Lite middag i Nynäshamn (26)

image

Aug 28, 2016
Se bilagan Aug 28, 2016

Berätta aldrig för en n..(31)

image

Berätta aldrig för en narcissist att hen är en narcissist

Sep 9, 2016
Se bilagan Sep 9, 2016

Gaslightning (53)

image

När man inte vet vad som döljer sig bakom agendan så blir det som i "gaslightining". Man ser att nått är galet men man börjar ifrågasätta sig själv istället, då svaret på frågan känns för overkligt för att verka trovärdigt.

Sep 15, 2016
Se bilagan Sep 15, 2016

Födelsedag på akuten (34)

image

14 års dagen som slutade på akuten istället. Om inte det vore nog så tyckte Barbara att detta även var ett utmärkt tillfälle ett visa barnen att deras far inte bryr sig.

Sep 19, 2016
Se bilagan Sep 19, 2016

Planering (29)

image

Innan man gör slag i saken måste man helst ha en plan, Barbara hade snickrat på sin länge

Sep 22, 2016
Se bilagan Sep 22, 2016

Lossas bryta upp (27)

image

Hur gör man ifall man vill vara med någon och när ens ex. fortfarande tror att hon har nått att säga till om?

Nov 15, 2016
Se bilagan Nov 15, 2016

Skolprojekt (21)

image

Skolprojektet som jag hjälpte Ida och Hugo med, ett försök att inspirera till skolarbete, jag hjälpte dem bara med lite grafik,de gjorde allt annat själva

Dec 9, 2016
Se bilagan Dec 9, 2016

Världens bästa mamma (55)

image

Att Ida inte har nån lust att komma hem är tydligen mindre viktigt än att hennes mamma också får sin beskärda del av kakan, se vad man kan åstadkomma med lite drama

Dec 22, 2016
Se bilagan Dec 22, 2016

Introduktion och en mera överskådligt lista

image

Lista med länkar samt en liten introduktion till hur man ska se undertexter

Dec 31, 2016
Se bilagan Dec 31, 2016
2017

Uppgörelsen med golfklubban (74)

image

Lite överdriven polisanmälan var det här, igen

Jan 2, 2017
Se bilagan Jan 2, 2017

Ida behöver hjälp (109)

image

Hur hård ska man vara mot barn? ska man ändå inte ha deras bästa i fokus i första hand

Jan 18, 2017
Se bilagan Jan 18, 2017

Freja är skitstressad (61)

image

- medans hennes mamma har kalas

Feb 8, 2017
Se bilagan Feb 8, 2017

Dagen D (11,12,13,14 & 15)

image

Här kan man fråga sig vad som egentligen var planerat från början, Barbara hade i.a.f. den dåliga smaken att supa sig ganska ordentligt full redan på eftermiddagen den 31-03-17. Tyvärr fungerade inte inspelningen i min telefon helt 100% den...

Mar 31, 2017
Se bilagan Mar 31, 2017

Drottninggatan (19)

image

En vecka efter dagen D ringde jag upp Ida, jag visste att hon gärna hängde vid plattan och i dessa kvarter och när hela Stockholm stannade och höll andan efter att en dåre kommit på ett nytt brutalt sätt att framför en lastbil på. Jag ville...

Apr 7, 2017
Se bilagan Apr 7, 2017

Trakasserad igen (44)

image

Den här råkade jag komma över, ännu ett tydligt exempel på en Barbara som uppmuntrar sina barn till att alliera sig med henne mot den yttre fienden. Hon kommer säkert hävda att hon bara var rädd, vi som har lite distans till verkligheten...

Apr 14, 2017
Se bilagan Apr 14, 2017

Varför kvinnor anmäler men (75)

image

Man kan ställa frågan till varför många kvinnor gärna och frekvent ringer och påkallar polis, finns det en riktig anledning tro?

May 24, 2017
Se bilagan May 24, 2017

Packad Ida (08)

image

Saker som cirkulerar på nätet och som Barbara inte ser som ett så stort problem. Vet inte exakt datum då dessa är tagna men en rätt så kvalificerad gissning är Maj-Juni 2017. Vilket i praktiken betyder att Ida inte hunnit fylla 15 år när...

May 30, 2017
Se bilagan May 30, 2017

Involvera barn i vuxensaker (62)

image

Att involvera barn i ett vuxendilemma, eller att kidnappa deras konton, inga solida bevis men med tanke på vad som poppat upp på dessa med jämna mellanrum så får jag en känsla att det inte barnen själva som håller i alla trådar.

Jun 5, 2017
Se bilagan Jun 5, 2017

Hemligt nummer (54)

image

Jag är så gott som helt säker att jag uttryckligen bad alla inblandade om att Barbara inte skulle ha mitt nya nummer, jag ville undvika att konflikten skulle eskalera mera bara för att hon skulle kunna göra sina utfall den vägen också

Jun 13, 2017
Se bilagan Jun 13, 2017

Hon är sig lik (46)

image

Snälla, snälla, snälla – finns det verkligen inte nån duktig psykolog där ute som skulle kunna förklara för mina barn vad deras mamma är för sort? Att nått sådant åker ut i flödet på sociala media är väl nästan på gränsen till...

Jun 20, 2017
Se bilagan Jun 20, 2017

Hoovering (71)

image

Varför skriver man sådana "kärleksbrev" ifall man är ärlig med sitt uppsåt?

Jul 2, 2017
Se bilagan Jul 2, 2017

Ny bottennivå? (42)

image

Jag tänkte så här, att jag visst måste berätta om det här för dig. SVT ska göra ett program “om våld i nära relationer” och vi ska delta där. Jag vet ännu inte när, men när jag vet själv så får du också reda på det. Det vore...

Jul 26, 2017
Se bilagan Jul 26, 2017

Droger? - prova på du, det gjorde jag (63)

image

Drogliberala morsan, jag har ju hört och sett Barbaras inställning till att en då inte ännu 15-årig dotter använder sig av droger

Jul 27, 2017
Se bilagan Jul 27, 2017

Jocke Långhår (43)

image

En rätt oskyldig grej kan man tycka, men som det ser ut inte en isolerad incident. Ska den här "människan" verkligen vara den som är huvudansvarig för att mina barn växer upp till ansvarsfulla vuxna?

Aug 11, 2017
Se bilagan Aug 11, 2017

Kompisförslag, 15 st (32)

image

Jag tror att ungarna vid det här laget höll med Barbara om att sånt är ok, Ida trodde i.a.f. att det var jag som låg bakom detta.

Aug 18, 2017
Se bilagan Aug 18, 2017

Anastasiias kompisar (36)

image

När man gör nått så pass privat som att man tar några bilder på varandra av typen "mindre kläder" så gör man detta som regel för att man tycker sån är kul själv, inte för att man vill skylta med dessa överallt, detta var tämligen...

Aug 24, 2017
Se bilagan Aug 24, 2017

Nya Facebook kompisar (72)

image

Rätt logiskt ifall man vill jäklas med någon - rätt omoget om man ska vara förebild för barn

Aug 24, 2017
Se bilagan Aug 24, 2017

Bara myndigheter att frukta (47)

image

Sep 9, 2017
Se bilagan Sep 9, 2017

Hämta bilen mitt i natten (64)

image

Jag vet inte hur själva upphämtningen av "Barbaras bil" gick till i praktiken, men jag vet att barn var involverade...

Sep 10, 2017
Se bilagan Sep 10, 2017

Telefonen, närå, eller kanske (49)

image

Nu får du faktiskt bestämma dig.

Sep 12, 2017
Se bilagan Sep 12, 2017

F.d. Arbetsgivare (37)

image

Alla vuxna, gillar ibland leka vuxenlekar, men så råkade Barbara få tag i telefonen med alla konton öppnade

Sep 19, 2017
Se bilagan Sep 19, 2017

Nakenbilder igen (45)

image

Sep 19, 2017
Se bilagan Sep 19, 2017

Hemma hos Farmor (09,10,24 & 25)

image

Av en slump sprang jag på Ida, Ganska plötsligt ville hon komma mycket närmare sin farmor, de hade tydligen redan träffats några gånger innan den dagen då jag glömde mina glasögon där. Det var en ganska fjättrad unge som jag och...

Sep 21, 2017
Se bilagan Sep 21, 2017

Privat hemsida! (35)

image

Sep 22, 2017
Se bilagan Sep 22, 2017

Ida slåss igen (22)

image

Film från mina kameraglasögon på parkeringsplatsen där jag försökte få till en förlikning med Ida.

Oct 14, 2017
Se bilagan Oct 14, 2017

Flying monkey IV (68)

image

Jag behåller gärna min uppfattning om Frida för mig själv, detta är dock en person som lika gärna skulle kunna ha vit käpp och ledarhund

Oct 23, 2017
Se bilagan Oct 23, 2017

Migrationsverket (38)

image

Oct 24, 2017
Se bilagan Oct 24, 2017

Påverkad och klar (69)

image

men då så, feminist javisst,  varför ens föröka förklara nått för en person som redan vet vad de vill veta?

Nov 1, 2017
Se bilagan Nov 1, 2017

Kista centrum (07)

image

Vi bestämde oss för att göra ett som vi då trodde sista medlingsförsök, det sa Barbara också att hon ville. Efter fyra timmar av ett fruktlöst malande förstod vi att den ända lösningen som Barbara kunde tänka sig att acceptera, var att...

Nov 6, 2017
Se bilagan Nov 6, 2017

Bad Anastasiia att inte lyssna på denna (73)

image

Hur klarar man säga så många otrevliga saker om en annan person på så kort tid

Nov 7, 2017
Se bilagan Nov 7, 2017

Hon ljuger så bra (48)

image

Fakta! som t.ex. summor är rätt bra att kunna använda som ett mått på sanningshalten i vad en person säger

Nov 13, 2017
Se bilagan Nov 13, 2017

Barbara den allsmäktiga (60)

image

Konsekvenser? förmågan att förstå konsekvenser, nä inte riktigt nödvändigt när man lever i en drömvärld och känner sig all jämnt omnipotent och över alla konsekvenser som finns därute

Nov 29, 2017
Se bilagan Nov 29, 2017

Kohandel med Barbara (106)

image

Kohandel, och varför man inte har nått för att kohandla med Barbara

Dec 9, 2017
Se bilagan Dec 9, 2017

SMS med Barbara (06)

image

SMS från dagen D fram till 14-12-2017

Dec 14, 2017
Se bilagan Dec 14, 2017

Introduktion och en mera överskådligt lista

image

Lista med länkar samt en liten introduktion till hur man ska se undertexter

Dec 31, 2017
Se bilagan Dec 31, 2017
2018

Partiska utredare? (23)

image

Röstupptagning av samtal med utredarna där de hävdar att jag kallar min dotter för ett monster

Jan 17, 2018
Se bilagan Jan 17, 2018

Barbaras bevis (16,17 &18)

image

Film som Barbara bifogat som bevis i mål T-9446-17, som enligt mig påvisar bristande förmåga att vara en förälder.

Feb 6, 2018
Se bilagan Feb 6, 2018

Pepparspray? (65)

image

Vi lär väl aldrig få reda på ifall det var mamma eller moster eller vem 17 det var som tog initiativet till att utrusta Ida med en pepparspray i syfte att skydda sig mot sin far, men det spelar egentligen ingen roll nu, Ida har åkt på sin...

Mar 19, 2018
Se bilagan Mar 19, 2018

Ett års firande (39)

image

Barbara hade väl den dåliga smaken att först ljuga för polisen och försöka få dem att bura in mig, sen ett år efter det fira på det här viset- alltså, ett år efter dagen D

Mar 31, 2018
Se bilagan Mar 31, 2018

Barbaras ombud (03)

image

Ett förlikningsbud till, typ 4 eller 5 i ordningen beroende på hur man räknar, dock lät hon meddela att go'da yxskaft fortfarande är ståndpunkten.

May 3, 2018
Se bilagan May 3, 2018

sex meddelanden (02)

image

En arg Barbara ville framföra att hon inte alls är hotfull

May 18, 2018
Se bilagan May 18, 2018

Ett förtal kanske? (40) K774756-18

image

K774756-18 anmäld - Råkade komma över den här ganska nyligen, men jag misstänker att den inte är den enda i sitt slag.

May 25, 2018
Se bilagan May 25, 2018

Två till då, lite elakare (04)

image

Som svar på mitt försök att medla fick vi detta istället

May 30, 2018
Se bilagan May 30, 2018

Barbaras krigsförklaring (28)

image

Och så vässar vi till det lite till

Jun 2, 2018
Se bilagan Jun 2, 2018

Övergrepp i rättssak (66) K693313-18

image

Ida är tydligen en riktigt duktig lite soldat i hennes mammas armé. Att skicka in ett barn och låta ett barn bli inblandat i nått som det då finns risk blir klassat som "övergrepp i rättssak" Är detta sättet som en ansvarsfull vuxen...

Jun 4, 2018
Se bilagan Jun 4, 2018

Yttrandefriheten? (67)

image

Jodå, jag lade upp en youtube video och reaktionen lät inte vänta på sig. Jag har där emot lite svårt att se vilket samband dessa skulle ha till Barbara Broddlinder

Jun 24, 2018
Se bilagan Jun 24, 2018

Förtal & olaga hot (58)

image

Då har vi samlat på oss 4 st youtube filmer, eftersom kanalen inte längre är tillgänglig kan jag bara gissa att det är dessa fyra som Barbaras anmälningar gäller. Jag har dock lite svårt att hitta det som hon anmärker på i dessa...

Jun 28, 2018
Se bilagan Jun 28, 2018

Medlingsförsök med barnen (33)

image

Ett sista tappert försök att komma till talls med ungarna, båda två och även Hugo (som också bor där) men det blev lite hursomhelst med det, antar att de ser Shrek när de ser mig, eller en förvrängd variant på temat. Det låter som att...

Jul 2, 2018
Se bilagan Jul 2, 2018

Eminem biljetter (41)

image

Inget som Barbara egentligen har att skaffa med, men det finns belägg att tro att även den här konserten använde på ett synnerligen skickligt sätt för att bredda klyftan mellan mig och Ida.

Jul 2, 2018
Se bilagan Jul 2, 2018

Svarsbervet (70)

image

Vi gör även denna tillgänglig för berörda parter

Aug 8, 2018
Se bilagan Aug 8, 2018

Att betala för sig (102)

image

Denna kommer att kosta henne företaget, d.v.s. om hon gå vidare med den - vilket jag är 99% säker att gör

Aug 13, 2018
Se bilagan Aug 13, 2018

min teori (100)

image

Inte vad man skulle kunna kalla för ett bevis i laglig mening, dock en förbannat bra beskrivning av vad som pågått bakom min rygg under hela förhållandet egentligen

Aug 19, 2018
Se bilagan Aug 19, 2018

Några små kommentarer (101)

image

En stilla undran, tänk om domstolen faktiskt tycker att hon är trovärdig, svårt att tro det, men man har ju sett rätt korkade domar förr, vi får inte tappa tron ...

Aug 28, 2018
Se bilagan Aug 28, 2018

Ditt ansvar tänk på det (103)

image

Jag har väl aldrig ifrån sagt mig något föräldraansvar, men att förse mig med handklovar och hävda att jag även är ansvarig för Barbaras tilltag känns något orimligt

Oct 11, 2018
Se bilagan Oct 11, 2018

Ett potpurri (104)

image

har blivit anklagad för att jag "klipper och klistrar" - den här gången är det just detta jag gjort, under okt-nov 2017 lyckades jag samla på mig lite dryg 10 timmar samtal mellan Barbara och min mamma där Barbara febrilt försökte övertyga...

Oct 30, 2018
Se bilagan Oct 30, 2018

Historien om barbabag (105)

image

Att drömma om att ha ett företag är en sak att faktiskt vara ansvarig för att det ska fungera är en annan nivå, då kan det bli otäckt

Nov 4, 2018
Se bilagan Nov 4, 2018

Girighet (107)

image

Tänk om den egentliga orsaken till att hon manipulerat en hel omvärld ( inklusive sina egna barn ) inte alls handlar om något annat än lite gammal "hederlig" GIRIGHET ? - typ ett hus för c.a 5 000 000.- kan det vara orsaken till allt hon...

Nov 5, 2018
Se bilagan Nov 5, 2018

Anastasiia's Personliga Brev (05)

image

Anastasiia ville bidra med en sak

Nov 26, 2018
Se bilagan Nov 26, 2018

Facebook kompisförfrågan (110)

image

6:17  följande morgon att det en dylik på min sida

Nov 29, 2018
Se bilagan Nov 29, 2018

narcissistisk personlighetsstörning (112)

image

Kan vem om helst ställa ut en sådan diagnos ?

Nov 30, 2018
Se bilagan Nov 30, 2018

Umgänge enligt soss. (111)

image

Detta kan innebära att Bo skickar kort till barnen och uppmärksammar högtidsdagar.

Dec 24, 2018
Se bilagan Dec 24, 2018

Introduktion och en mera överskådligt lista

image

Lista med länkar samt en liten introduktion till hur man ska se undertexter

Dec 31, 2018
Se bilagan Dec 31, 2018
2018