Behandling och metodik

Behandling och metodik

Ekängens primära insats är att tillsammans med klienten utreda och påbörja ett behandlingsförlopp som tar hänsyn till personens unika behov och förutsättningar.
Behandlingen är modul/fasindelad vilket möjliggör en alliansskapande utveckling av fysiska, psykiska och sociala färdigheter, där vårt fokus är alkoholberoende.
Insatsförberedelse med remittent/klient
I förberedelserna inför en behandling ingår analys av nuvarande status, alkohol- och droghistorik, psykiatrihistorik, behandling samt problempresentation.
En av våra insatser är fysioterapi i kombination med KBT-inriktad terapi, där den funktionella träningen har som fokus att öka personens funktionsnivå, hantera stress samt ge bättre kropps- och självkännedom.
Vår behandling utgår från 12 steg. Den är sammankopplad med schemalagd fysisk aktivitet, måndag till fredag. Vi utgår från konceptualisering vilken vi gör tillsammans med sjuksköterska kring allmäntillstånd samt var man befinner sig i såväl fysisk som mental utgångspunkt, det är också ett inskrivningssamtal.
Vi har terapi på förmiddagar samt fysisk aktivitet på eftermiddagar två gånger i veckan. Övrig tid deltar man i föreläsningar om beroende, kost, med mera.

Om oss

Om oss

Ekängen har tidigare varit ett pensionat för turister. Här finns 30 rum där var och en har eget sovrum med TV samt gemensam wc. Matsalen, med öppen spis, är harmoniskt inredd för att skapa hemmakänsla. Den är direkt ansluten till vår restaurang. Att befinna sig i en miljö som präglas av harmoni och estetik kan vara lika viktigt för att få balans som att få struktur i övrigt.
Alkohol- och drogberoende, psykisk ohälsa: Ekängens personal är utbildade alkohol- och drogterapeuter samt KBT-terapeuter. De har egna livserfarenheter från bland annat beroendeproblematik och har klinisk erfarenhet av beroende och psykisk ohälsa. Det, tillsammans med kliniskt arbete, utgör en stabil grund med stor förståelse i varje persons egen process på väg mot ett tillfrisknande.

Nyanlända/ensamkommande: På Ekängen har vi även klinisk erfarenhet av arbete med nyanlända/ensamkommande. Det finns svårigheter i att anpassa sig till ett nytt sätt att leva samtidigt som man kommer till en helt ny och främmande miljö. Om man dessutom bär på känslomässigt starka händelser och mår dåligt så är det svårt att få vardagen att fungera. Vi hjälper bland annat till med integration, svenskundervisning, hur man söker arbete och hur man presenterar sig, förklaring av processer och myndighetskontakter, vi följer med till AF och liknande, kunskap och förståelse för samhällets uppsatta normer och regler samt fysiskt aktivitet via vårt gym.

Hem

Välkommen till Ekängen, Gotland.

Ekängen är inbäddad i en vacker och välkomnande idyll i Garda, på sydöstra Gotland. Att få komma till en miljö med lugn och harmoni är en viktig del i ökat välmående och livskvalitet.

På Ekängen Gotland behandlar vi primärt vuxna med alkoholberoende och/eller psykisk ohälsa. Vi har dessutom en avdelning för nyanlända/ensamkommande personer. Vi arbetar från ett salutogent perspektiv, det vill säga med tonvikt på hälsobringande faktorer och med helheten i fokus.

Välkommen till Ekängen Gotland. Vi står för kvalitet, kompetens, omsorg och trygghet.

K B T

K B T

Under förmiddagarna är det schemalagd gruppterapi för dem som har möjlighet att delta. Kognitiv beteendeterapi är, och har visat sig vara, effektiv mot psykisk ohälsa som till exempel depression, ångest, PTSD, social fobi, med mera. Här görs en beteendeanalys kring samspelet mellan individ och omgivning, högst individuellt men utifrån allmänna principer.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Fysisk träning görs tillsammans med PT vilket också blir en terapeutisk intervention som vi sedan i kolleget delar med varandra. Att koppla samman fysisk aktivitet med terapi gör att personen under sin behandlingstid får ökad kropps- och självkännedom. Många gånger kan dysfunktionellt beteende bero på att man är otränad och inte är medveten om att det är viktigt att få uttrycka sig fysiskt för att nå sig själv känslomässigt.

Rätt kost

Rätt kost

För att skapa balans är det viktigt att ha helhetssyn i behandlingen, fysiskt, mentalt och även när det gäller mat. Kosten är en faktor som lätt försämras när man är beroende eller lider av psykisk ohälsa.
Att må dåligt tar sig ofta uttryck i tröstätande, med ökat intag av socker och processad mat, mycket snabbmat och liknande. Ekängen har egen restaurang och lagar nyttig mat från grunden.

PlayPause
<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] -->
Patrick Magnusson

Patrick Magnusson

Föreståndare - direkt: 070 - 432 92 46

17857372-ghXrd
Image is not available
Nu när ni äntligen hittat hit
Är ni hjärtligt välkomna ...
Ring oss gärna med fler
frågor på 0498 - 29 00 70
MVH - Gerhard & Patrick
Image not available
Gerhard Fahlqvist

Gerhard Fahlqvist

KBT terapeut - direkt: 070 - 740 79 34

Bucket-Sponge1
Här hittar ni oss - Ekängen, Garda Frindarve 512, 623 63 Ljugarn