Svampes - c:a 5 000.-

Svampes - en ganska basic "don't be a stranger" sida
Lagom för små företag som inte är brukar vara interaktiva
på nätet.Vi gör en presentation av er verksamhet så att
ni får en välkomnande fasad mot era kunder. Den här
lösningen är kanske den mest prisvärda för er som har
en lokal verksamhet och där ni huvudsakligen träffar era
kunder IRL*

Barbabag - runt 25 000.-

Barbabag.se - en interaktiv butik/blogg
Här är lösningen för er som vill kunna låta
era kunder få möjligheten att både handla
produkter och kommunicera med er via sidan.
Lösningar som den här ger er möjligheten att
optimera er försäljning, låter era kunder dela
innehållet på sidan och i butiken på sociala media
speciellt om era produkter ar av typen "in a box"

Markiser - över 100 000.-

Det här är en sida av typen "svar på allt" d.v.s.Produkterna ni ska
leverera baseras på kundens val inne på hemsidan.
Den här lösningen innehåller avanserade beräkningsmoduler
som tar hänsyn till olika förutsättningar under hanteringens gång.
Kommunikationen mellan era kunder och er personal kan skötas i
en interaktiv CRM miljö och där ni har kontroll på vad som händer
i de olika processtegen.

Exit full screenEnter Full screen