Barbaras bevis (16,17 &18)

Film som Barbara bifogat som bevis i mål T-9446-17, som enligt mig påvisar bristande förmåga att vara en förälder.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *