Barbaras ombud (03)

Ett förlikningsbud till, typ 4 eller 5 i ordningen beroende på hur man räknar, dock lät hon meddela att go’da yxskaft fortfarande är ståndpunkten.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *