Hämta bilen mitt i natten (64)

Jag vet inte hur själva upphämtningen av “Barbaras bil” gick till i praktiken, men jag vet att barn var involverade…

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *