Hon ljuger så bra (48)

Fakta! som t.ex. summor är rätt bra att kunna använda som ett mått på sanningshalten i vad en person säger

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *