Kista centrum (07)

Vi bestämde oss för att göra ett som vi då trodde sista medlingsförsök, det sa Barbara också att hon ville. Efter fyra timmar av ett fruktlöst malande förstod vi att den ända lösningen som Barbara kunde tänka sig att acceptera, var att vi skulle göra som vi hit in tills gjort. D.v.s. följa John, förlåt Barbara skulle det vara.

Submit a Comment