Några små kommentarer (101)

En stilla undran, tänk om domstolen faktiskt tycker att hon är trovärdig, svårt att tro det, men man har ju sett rätt korkade domar förr, vi får inte tappa tron …

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *