Tänkte hasta ihop en lista med saker som jag anser är anmärkningsvärda. Filmerna ovan kommer från en youtube kanal som jag hade uppe under en period på sensommaren 2017. Som jag ser det, handlade det om ett försök från mig att få kontakt med mina barn, kanske inte den mest genomtänkta metoden, men att jag då kände att jag måste försöka nå dem på något sätt. Filmerna på den här sidan är dock s.k. bevismaterial som Barbara skickat in till domstol som “bevis” och ett ifrågasättande av hur tillvida jag är lämplig att företräda min mor i en tvist som de har ang. ett lån. Det som jag då anser är anmärkningsvärt på dessa filmer är inte vad jag säger på min youtubekanal, utan Barbaras och barnens kommentarer i bakgrunden. Barbara har i alla instanser försökt få mig att framstå som “ett monster”, någon som manipulerar allt och alla psykiskt och är någon som även misshandlar alla (inkl hunden ) så fort jag kommer åt. Någon som är så pass hemsk att man kan uppmuntra barnen att förakta så mycket de behagar, ju mer desto bättre. Min fråga i sammanhanget kanske inte är helt utan relevans: Om jag nu är en så pass manipulativ typ som Barbara beskriver mig att vara. Borde inte våra roller vara ombytta och att det borde vara jag som sitter ensam i ett hus med barnen vid min sida ? Det logiska vore väl att de borde vara mera rädda för mig än de visar sig vara på dessa filmer. Tänk om jag kommer hem och gör alla de hemska saker som jag “uppenbart lovat” att jag ska göra med dem och deras stackars mamma? Jag tror istället att de medvetet eller omedvetet försöker blidka och alliera sig med sin mamma, precis som kidnappningsoffren på Norrmalmstorg 1973, att de helt enkelt blivit så pass hjärntvättade av henne i min frånvaro att de gladeligen nu ställer upp och hejar på hennes smutskastningskampanj av mig. Detta är naturligtvis bara min teori, men jag skulle uppskatta ifall någon med rätt sorts utbildning kanske skulle kunna granska materialet och antingen bekräfta eller dementera den.

Här har jag även lagt upp min privata samling med ljudinspelningar som kanske kan vara till nytta då man ska bedöma Barbaras lämplighet som “enskild” förälder – jag kan då kanske tycka att man i så fall låter ett barn fostra barn – att hennes förmåga att ge barnen en trygg tillvaro där de själva kan utvecklas till ansvarsfulla vuxna i.o.m.d. kraftigt har begränsats. Särskilt beklämmande tycker jag är inspelning nr. 17, den belyser Barbaras brist på inlevelseförmåga och hur pass fokuserad hon är på sin egna agenda. När man från en pedagogs perspektiv beaktar det hela inser man att hon har svårt att se några andra behov än sina egna och att hennes ansvarsnivå inte är mera utvecklad än på en trotsig femåring.

Lägger även upp lite material här som jag själv hittat på tuben och som jag tycker är av vikt i den situation vi nu befinner oss i.