Flying monkey IV (68)

Jag behåller gärna min uppfattning om Frida för mig själv, detta är dock en person som lika gärna skulle kunna ha vit käpp och ledarhund

Submit a Comment