Hon ljuger så bra (48)

Fakta! som t.ex. summor är rätt bra att kunna använda som ett mått på sanningshalten i vad en person säger

Submit a Comment