Varför kvinnor anmäler men (75)

Man kan ställa frågan till varför många kvinnor gärna och frekvent ringer och påkallar polis, finns det en riktig anledning tro?

Submit a Comment